Головна Книгосхов / Толока / Документи і статті / Голодомори на Павлоградщині / Письменники нашої Вкраїни Постаті / Знахідки / Віхи історії  / "Мегаліти" Павлоградщини / Нумізматика  / Лозівський історичний клуб / Гостьова книга / Контакт /

Українські військові зїзди. Перший Всеукраїнський Військовий Зїзд

.  Український військовий рух поширювався стихійно на фронті, у фльоті й у запіллі. УкраїнськГселяни й робітники у військових ши-нелях починають уже домагатися, щоб військові частини, зложені із українців, мали національний характер. Стихія розросталася спершу неорганізовано, розкидано. Треба було спрямувати її в якесь правильне річище, тимто Центральна Рада, за почином Українського Військового Організаційного Комітету, скликала на день 18. травня 1917. р. перший Всеукраїнський Військовий Зїзд.
На Зїзд прибуло 700 представників від військових організацій, товариств та частин усіх армій російського фронту, балтійської й чорноморської фльоти та зал Ілля. Зїзд відкрив голова Центральної Ради М. Грушевський, якого й вибрано почесним головою Зїзду. До президії вибрано С. Петлюру.— делегата західнього фронту, М. Міх. новського — представника запілля, В. Винниченка — від Центральної Ради та пгіолк, Ю. Капкана — делегата Богданівського полку.
Зїзд потвердив ухвали Національного Конгресу, що відбувся 7—8. квітня, та домагався, щоб негайно їх перевести в життя, а саме: Національно-територіяльної автономії України, призначення при Тимчасовому Уряді міністра для справ України й заснування на Україні місцевого органу, а саме комісаріяту на всі губернії, заселені українською людністю. А далі Зїзд зазначив окремою постановою, що »вважає Українську Центральну Раду єдиним компетентним органом, призваним рішати всі справи, що торкаються цілої України та й відносин до Тимчасового уряду.
    Щодо українізації армії Зїзд »визнав, за потрібне взятись до боротьби з упадком духової сили армії«, ухвалив »негайну націоналізацію армії на національно-територіяльном_у принципи, а покищо домагався, »щоб виділити частини з українською більшістю^. Щодо фльоти Зїзд домагався, »у балтійській фльоті укомплектувати деякі з кораблів виключно командами української національности, а чорноморську щоб поповнювати й далі виключно українцями^. Крім того,Зїзд домагався, щоб в українізовані частини ввести українську команду, відкривати військові школи всіх ступенів, видати українські військові підручники і українським стягам постачати літературу до читалень і для курсів.
   Зїзд затвердив урочисто назву першого українського полку, що повстав у Києві та постановив утворити при Центральній Раді Український Генеральний Комітет, що ставав провідним органом українського військового руху.

Іван Крипякевич "Історія Українського війська"