Головна Книгосхов / Толока / Документи і статті / Голодомори на Павлоградщині / Письменники нашої Вкраїни Постаті / Знахідки / Віхи історії  / "Мегаліти" Павлоградщини / Нумізматика  / Лозівський історичний клуб / Гостьова книга / Контакт /

Микола Савелійович Пономарчук у своїй статті “Діагноз - русофобия” зауважив, що в усіх публікаціях, спрямованих проти надання російській мові в Україні статусу “офіційної” або “другої офіційної” (що, за тлумаченням Конституційного Суду України, прирівняна до ДЕРЖАВНОЇ! – Б.Р.), йому видно НЕНАВИСТЬ до всього “русского”, до “России”. Автор, заламуючи свої чисті руки, у очевидному невіданні, запитує “За что?”
    Що ж, спробую відповісти. Одразу попереджаю, що наведені дані – лише маленька частка з переліку тих заходів, що вживалися Москвою для сіяння в Україні “братської любові” до себе...
1690 Собор Російської Православної Церкви засудив «киевскія новыя книги» С. Полоцького, П.Могили, Галятовського, Л. Барановича, наклав на них «анафему, сугубо и… многогубо»…
1721 Укази Петра І: заборона друку в Малоросії будь-яких книг, крім церковних. Ці “для полного согласия с великороссийскими… исправляти.., дабы отдельнава наречия в сих не было”. “Чтобы в казацкой земле не было при церкви хохла, а главным был при церкви москвитянин”. Пьотр І забороняє вживати назви Русь та Україна, під якими Козацьку Державу знала вся Європа.
1753 Заборона викладати українсько. Мовою в Києво-Могилянській Академії.
1769 Петербургський Синод забороняє друк на вивчення українського «Букваря».
1786 Наказ митрополита Київського Милославського про службу Божу «гласом, свойственным российскому наречию», як у церквах, так і по школах в Україні.
1862 Закрито українські безплатні недільні школи для дорослих.
1863 Циркуляр мінстра внутрішніх справ П. Валуєва про заборону видавати підручники, книжки для народного читання, книжки релігійні українською мовою, якої, начебто, «не было, нет и быть не может».
1864 Прийнято Статут початкової школи: навчання мусить бути тільки російською мовою!
1876 Емський указ Олександра ІІ. Завоборона ввозити до Російської імперії БУДЬ-ЧОГО, що надруковане «малороссийским наречием». В друці історичних документів та літературних творів «не допускать никаких отклонений от общепризанного российского правописания». Заборонено також вистави, читання, ДРУК ТЕКСТІВ ДО НОТ (!!!) українською мовою – НАВІТЬ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ…
1881 Заборона викладати в народних школах та читання проповідей по церквах, навіть відспівування небіжчиків (!) українською мовою.
1884 Заборона українських театральних вистав по всіх «губерниях Малороссийских».
1892 Заборона перекладу художніх творів, підручників, наукових праць тощо – українською мовою.
1895 Заборона видання українською мовою книжок для дитячого читання, навіть “благонамеренного содержания”.
1908 Указом Сенату Російської імперії українська культурна і освітня діяльність оголошена шкідливою, бо “могут вызвать последствия, угрожающие безопасности Государства Российского”.
1914 Окупація Галичини і Буковини. Газета “Кієвлянін” пише: “Украинское движение есть более опасное для России, нежели все иные, вместе взятые”. В окупованій зоні заборонений друк українською мовою, погромлене товариство “Просвіта”, нищать Українську Церкву.
1938 Постанова “Об обязательном изучении русского языка в национальных республіках СССР”
1958 Прийняте Положення про вивчення національних мов народів СРСР “по желанию родителей”.
1972 Постанова про посилене вивчення російської мови в національних школах та звільнення від вивчення національних мов дітей, праця чиїх батьків пов’язана з переїздами.
1654-1991 За даними народного депутата України, письменника Володимира Яворівського, всього за цей період, Московських указів, рішень, постанов, директив тощо, було видано і застосовано найжорстокішими методами, - понад 600 (ШІСТЬСОТ)!
1918-1991 За цей період понад 80 відсотків політичних в’язнів Російської імперії були українці – культурна, наукова, духовна національна еліта України.
1991-2005 У Незалежній Україні нині: російськомовних видань – 6,5 тисяч; україномовних видань – близько 500. Щороку в український мас-медійний простір проводиться інтервенція з різних джерел Російської Федерації в розмірі близько 2,5 мільярдів доларів...

ТАК ЦЕ У НАС – “НЕНАВИСТЬ”? ЧИ ЦЕ ВІДВЕРТА НЕНАВИСТЬ ДО НАС?
ТАК ЦЕ МИ ПЕРЕСЛІДУЄМО “РУССКИЙ ЯЗЫК”? ЧИ ЦЕ “СТАРШИЙ БРАТ” ВИНИЩУЄ НАШУ МОВУ?
ТАК ЦЕ В НАС – РУСОФОБІЯ? ЧИ ЦЕ ВИ – РОСІЙСЬКІ ІМПЕРІАЛІСТИ І “ВЕРНЫЯ МАЛОРОССЫ”
– ТАК БОЇТЕСЯ НАС?!

Богдан.
E-mail: bogdan162005@ukr.net