Головна Книгосхов / Толока / Документи і статті / Голодомори на Павлоградщині / Письменники нашої Вкраїни Постаті / Знахідки / Віхи історії  / "Мегаліти" Павлоградщини / Нумізматика  / Лозівський історичний клуб / Гостьова книга / Контакт /

ШИФРОТЕЛЕГРАМА
КАТЕРИНОСЛАВСЬКОМУ ГУБКОМУ КПУ 14 серпня 1922 р.

     Збори і з'їзди дозволяти тільки обновленському духівництву і тільки обновленським мирянам.
Прибічникам патріарха Тихона не дозволяти ні зборів, ні з'їздів. Ініціаторів заарештовувати і передавати до суду. Необхідно скинути з усіх командних постів прибічників Тихона, супротивників обновленського руху.
      Приходські ради підлягають чищенню. В нові приходські ради повинні бути обрані не чорносотенці і на-віжені, а церковнообновленці. В губвідділі ДПУ повинні бути обов'язково особи, що займаються спеціально справами обновленської церкви і руху автокефалістів, такі, що спостерігають за релігійними общинами взагалі і за порядком їх реєстрації.
Антирелігійні диспути, прилюдні лекції, мітинги скасовуються надалі до одержання відповідних директив від ЦК КПУ.
     Провести ряд процесів проти прибічників патріарха Тихона і автокефальної церкви, яка додержується петлюрівської орієнтації, з винесенням смертних вироків.

Секретар ЦК КПУ Д. Мануїльський

Державний Архів Дніпропетровської області. ф. 1, о. 1, спр. 238, арк. 22.