Головна Книгосхов / Толока / Документи і статті / Голодомори на Павлоградщині / Письменники нашої Вкраїни Постаті / Знахідки / Віхи історії  / "Мегаліти" Павлоградщини / Нумізматика  / Лозівський історичний клуб / Гостьова книга / Контакт /

 

Катеринославська земська газета "Народная Жизнь" 8.09.1917

мова не змінена

Прохання українців з Сібіру

Громадяне с Павлівки, Вознесенської волості, Павлоградського повіту у Сибіру, обьєднані у Сельську Раду, скликали такого приговора:
"Ми, нижчепідписані громадяне села Павлівки, українці по національности, зібравшись по почину предсідателя місцевого комітету на Раду, постановили: щоб при будучому устрої держави російської, яко федеративної республіки, де Україна буде автономною в найширшому значінню цього слова, перевели нас державним коштом на Україну разом з нашим добутком та щоб помогли нам постороїтись на нашій рідній землі". Підписано головою Ради й громадянами.

фотокопія статті

Народная Жизнь_8_09_1917

Українське військо у Фінляндії

Українська військова громада гор. Виборга винесла резолюцію:
"Українці, вояки городу Виборгу заслухавши звідомлення свого посланця на солдатський зьїзд у Гельсинфорсі, гаряче протестують проти постанов цього зьїзда, щоб піддержувати Временне Правительство въ озброєній боротьбі проти фінської демократії при скликанні сейму. Боротьбу Правительства проти волі Фінляндії вважаємо теж боротьбою проти України"

фотокопія статті

Народная Жизнь_8_09_1917

Краєва партійна конференція

Комітет Катеринославської організації укр. с.-д. р.п. (української соціал-демократичної республіканської партії) скликає на 8,9 і 10 вересня у Катеринославі краєву партійну конференцію. На конференції мають бути представленими: Катеринославщина, Херсонщина, Таврія, Кубань, Черноморія, Донщина і Кавказ.
Порядок представництва намічено такий: від комітетів кожної організації - по одному представникові від кожних 50 членів організації також по одному. Товаришів, які прибудуть на конференцію, просимо представитись комісії по скликанню конференції писані справоздання про роботу та финансове становище організації, а також відповідь на анкету, яка друкується в Робітничій Газеті."
Питання, які мають бути розглянутими на конференції, такі 1) установчі збори, 2) автономія та федерація, 3) аграрне питання, 4)ценральна рада, 5) організаційні питання, 6) сучасний момент, 7) земства і мійсне самоурядування, 8) партійне видавництво і видавництво "Каменяр", 9) партійні органи.
Відкриття конференції - 8 вересня, о 2 годині дня.
За всіма справками в справі конференціїзвертатись по адресі: Катеринослав-вокзал, бюро У.С.Д.Р.П., та Поліцейська, 59, Книгарня "Слово".

фотокопія статті

Народная Жизнь_8_09_1917

Зьїзд представників від рудників

20 августа одбувся зьїзд представників рудників і залізнодорожних організацій північного крила криворожського району.
Всіма представниками, яких було 352, ухвалено закласти українські виконавчі комітети по тих рудниках де їх немає зовсім, а де єсть руські-замінити на українські.
Далі зьїзд виніс протест проти поділу України і розстрілу богданівців.
Члени зьїзду - українці й неукраїнці - всі стояли за одно.

Радєтєлі

Народная Жизнь_8_09_1917

Народная Жизнь_8_09_1917